Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Δείτε εδώ όλο το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση

Δείτε εδώ όλο το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση

Διατάξεις για την στήριξη νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και οι οποίες αφορούν την παροχή σε ηλεκτρικό ρεύμα, το επίδομα ενοικίου και την επιδότηση σίτισης, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, που είναι πιθανό να κατατεθεί αύριο στη Βουλή. 

Επίσης, με άλλες διατάξεις, ρυθμίζεται το καθεστώς κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος, σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ, σε ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ, στους εργαζόμενους της Εταιρίας Τροχαίου Υλικού Ελλάδος και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, για το χρονικό διάστημα από 1/3/2015 έως και 29/2/2016. 

Επιπλέον δίνεται παράταση έως τις 30 Ιουνίου, στα ταμεία των ένστολων να αποφασίσουν εάν θα ενταχθούν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) ή εάν θα μετατραπούν σε επαγγελματικά ταμεία. 

Πιο συγκεκριμένα οι διατάξεις που θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο είναι οι εξής: 

Ηλεκτρικό ρεύμα: 
Νοικοκυριά που ήταν ενταγμένα στο κοινωνικό τιμολόγιο και διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και των οποίων η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είχε κοπεί έως 31 Ιανουαρίου 2015 λόγω οφειλών, επανασυνδέονται χωρίς καμία επιβάρυνση και παρέχεται ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος 300 kwh μηνιαίως δωρεάν έως το τέλος 2015. Οι δε οφειλές διαγράφονται. Οι παροχές αυτές δεν συνυπολογίζονται ως προς τη λήψη οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα που χορηγείται βάση εισοδηματικών κριτηρίων. 

Επίδομα ενοικίου: 
Επίδομα ενοικίου σε έως 30.000 νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ίδιο ακίνητο εντός της περιφέρειας που κατοικούν. Αφορά νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με νέους όρους. Η παροχή θα χορηγείται απευθείας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η παροχή θα χορηγείται για το 2015 και υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης για το 2016. θα είναι από 70 ευρώ το άτομο έως 220 ευρώ για πολυμελή οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου και του προβλεπόμενου ΦΠΑ. Απαιτείται η θεώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου και η φορολογική ενημερότητα των ιδιοκτητών. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κρατήσεις, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ποσό της επιδότησης μπορεί να συμψηφίζεται με βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Επιδότηση σίτισης: 
Χορηγείται επιδότηση σίτισης για το 2015 σε έως 300.000 φυσικά πρόσωπα που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εισοδημάτων των δικαιούχων, από κάθε πηγή. Δικαιούχοι που δεν υποχρεώνονται σε υποβολή δηλώσεως εισοδήματος στη Φορολογική Αρχή, καθώς και άνεργοι που δεν λαμβάνουν πλέον επίδομα ανεργίας υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το σύνολο των εισοδημάτων τους. Η επιδότηση σίτισης παρέχεται με εκπτωτικά κουπόνια ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο για την προμήθεια ειδών σίτισης. Στις παροχές δεν υπάγονται όσοι ήδη ωφελούνται από προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βοήθειας για τους Απόρους. Θα ακολουθήσουν κοινές αποφάσεις υπουργών Οικονομικών, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τις οποίες θα καθοριστούν τα εξής: Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, οι φορείς, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, οι συμπράξεις με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση των παροχών. 

Άλλες διατάξεις: 

* Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016, καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης, είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε το προηγούμενο 15άμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του 15αμήνου. 

* Σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών, ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη τους, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2016. Το ίδιο ακριβώς μπορούν να καρπωθούν και οι ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ και οι υπερήλικες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ. Προϋπόθεση οι οφειλές να αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος, κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ. Όσοι ασφαλισμένοι έχουν ρυθμίσει ή θα ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους όλες τις παροχές ασθένειας χωρίς χρονικό περιορισμό, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση της ρύθμισης. 

* Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, ηλικίας από 30 έως 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, παρατείνεται μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2016. Προϋπόθεση είναι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ αυτής της κατηγορίας, να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας ή δύο χρόνια. 
Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 120 ημέρες εργασίας ή 4 μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης ή 15 ετών ασφάλισης. Επίσης, να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό. 

* Οι εργαζόμενοι στην «Εταιρία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος ΑΕ», καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος από 1/3/2015 έως 29/2/2016, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης. 

* Οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος για την περίοδο από 1/3/2015 έως 29/2/2016, χωρίς την προϋπόθεση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης. 

 * Ένστολοι: Δίνεται παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2015, για την ένταξη στο Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) των τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ), όπως και της αυτοδίκαιης μετατροπής των ανωτέρω σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ). Το ίδιο ισχύει και για τα Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, κλάδου πρόνοιας ΤΕΑΠΑΣΑ, του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ) καθώς και του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής (ΤΑΥΒ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ NEA

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και στόχο την ενημέρωση...Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναπτύσσει το ΑΣΕΠ ώστε οι υποψήφιοι των διαγωνισμών να μην ταλαιπωρούνται για να συμμετάσχουν στους νέους διαγωνισμούς.....Το ΙΚΑ έχει θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονική υπηρεσία στην ιστοσελίδα του που επιτρέπει σε ασφαλισμένους να ενημερώνονται άμεσαΟι καλύτερες

Μέλη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Από το Blogger.